Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

88-400, Żnin

ul. Kl. Janickiego 10

tel. 523020676

PRAWA DZIECKA

 

 

PRAWA DZIECKA

 

Wśród praw dziecka, wymienianych przez Janusza Korczaka, są m.in.

- prawo do szacunku,

- prawo do niewiedzy,

- prawo do niepowodzeń i łez,

- prawo do upadków,

- prawo do własności,

- prawo do tajemnicy,

- prawo do radości,

- prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć,

- prawo do dnia dzisiejszego.

 

Obowiązki wynikają z przysługujących nam praw:

 Mając prawa, pamiętajmy o tym, że mamy równocześnie obowiązek

przestrzegania tych praw wobec innych, np.


- prawo do życia i rozwoju - obowiązek szanowania życia i zdrowia innych,

  obowiązek szanowania tempa rozwoju innych;


- prawo do szacunku i godności - obowiązek szanowania wszystkich ludzi

  i ich potrzeb, obowiązek życzliwego i podmiotowego traktowania innych;


- prawo do ochrony przed dyskryminacją - obowiązek szanowania

  i akceptowania odmienności innych (ich narodowości, wyznania,

  sprawności);


- prawo do ochrony przed wszelkimi formami agresji fizycznej

  i psychicznej;

 

- obowiązek wystrzegania się przemocy wobec innych, obowiązek

  sprzeciwu na przemoc wobec innych;


- prawo do nauki - obowiązek rzetelnej nauki, rozwijania swoich

  umiejętności i talentów;


- prawo do ochrony prywatności i własności - obowiązek szanowania

  prywatności innych oraz rzeczy należących do innych;


- prawo do wolności myśli i swobody wypowiedzi - respektowanie prawa

  innych ludzi do posiadania i wyrażania własnej opinii.