Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

88-400, Żnin

ul. Kl. Janickiego 10

tel. 523020676

e-mail: 2przedszkole@gmail.com

HISTORIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Bywają chwile, kiedy warto świętować,

bywają ludzie, którym warto dziękować

i są dni, które trzeba wspominać.

Są też miejsca magiczne, które swoim ciepłem przyciągają

przede wszystkim dzieci ...

 

Takim miejscem od wielu lat jest budynek przy ul. Kl. Janickiego 10, stojący na tle rosnącej w głębi przepięknej zieleni, czyli Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie.

 Od roku szkolnego 2011/ 2012 nasze przedszkole powiększyło się o jeden budynek - jest to 

budynek B, który mieści się na ul. Jasnej 5. Nasze Przedszkole w 2017 roku obchodziło 60-lecie istnienia, 

czego jesteśmy bardzo dumni. Przedszkole bowiem to przede wszystkim ludzie. 

Cieszymy się więc, że udało się pracownikom tej placówki  wypuścić w świat

kilka tysięcy wesołych, szczęśliwych wzbogaconych w wiedzę dzieci.

 

 „Termomodernizacja budynku B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie”

 

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Żnin podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji 

pn. „Termomodernizacja budynku  B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2

w Żninie, przy ul. Jasnej 5 na działce 1475/6”. 

                      

 

 Całkowita wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

łącznie z kosztem dokumentacji projektowej wynosi 1 637 560,00 z czego zgodnie

zumową 941 313,91 zł. zostanie

zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowany harmonogram prac zakłada  wykonanie docieplenia elewacji, ścian fundamentowych, dachu oraz stropu nad wejściem; wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową, spełniającą wartości przenikalności przegród. Ponadto prace obejmą wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej na parterze i w piwnicy, w tym  wymianę instalacji oświetlenia wbudowanego na nowe energooszczędne LED oraz zapewnienie optymalnego sterowania oświetleniem. Prace przewidują także wymianę grzejników i instalacji c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.

Projekt obejmie wyburzenie istniejącego komina zewnętrznego i zamontowanie komina stalowego do pieca gazowego.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 2
w Żninie oraz zwiększenie komfortu pracy uczniów uczęszczających do gminnej placówki. Ponadto
w wyniku prac remontowych nastąpi zmniejszenie rocznego zużycia energii oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja inwestycji poprawi stan techniczny budynku a także radykalnie zmieni  jego wygląd zewnętrzny, poprzez nową elewację.

Realizacja projektu "Termomodernizacja budynku  B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie, przy ul. Jasnej 5 na działce 1475/6"

dofinansowana jest ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

Schematu: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.